Czym jest terapia gestalt?

Zrozumienie człowieka w ujęciu Gestalt opiera się na wielu zasadach: samoświadomość, całościowość, odpowiedzialność, zaspokojenie potrzeb, wartość człowieka, tu i teraz, figura i tło, domykanie całości, samoregulacja.

Czynnikiem leczącym w podejściu Gestalt jest relacja terapeutyczna. Moc leczenia nie leży ani w terapeucie, ani w kliencie. Moc tkwi w tym, co dzieje się między nimi.

Dla podejścia Gestalt charakterystyczne jest przekonanie, że istoty ludzkie, nawet te znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji, najlepiej będą rozwijać się i brać odpowiedzialność za własne życie, jeśli staną się bardziej świadome tego, kim są wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami i pragnieniami, uczuciami i myślami, sprzecznościami i konfliktami, z tym, co mówią i robią. Tylko wtedy mogą czuć się odpowiedzialne za własne życie i dokonywać wyborów tak, by znaleźć najlepsze rozwiązanie własnych problemów.

Praktyka terapii Gestalt wyłoniła się w drodze syntezy wielu podejść i filozoficznych koncepcji. Były wśród nich: tradycyjna psychoanaliza, psychologia postaci, fenomenologia, egzystencjalizm, psychoanaliza interpersonalna, praca z ciałem lansowana przez Reicha, holizm, teoria pola, buddyzm zen, psychodrama i teatr.

Koncepcja Gestalt jest przedstawicielem podejścia humanistyczno-egzystencjalnego w psychoterapii. Jej twórcami byli Fritz Perls i jego żona Laura, w latach 60-tych XX wieku.

Sills, Fish,Lapworth "Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt


Główne założenia terapii gestalt:


Żyj w "teraz"
Żyj "tu", w aktualnej sytuacji
Akceptuj siebie takim, jakim jesteś
Zobacz swoje środowisko takim, jakie ono jest. Z takim, jakie ono jest nawiązuj kontakt,
a nie z takim, jakim chciałbyś, by było
Bądź uczciwy wobec samego siebie
Wyrażaj siebie, mówiąc, co chcesz, co myślisz, co czujesz. Nie manipuluj sobą i innymi poprzez racjonalizacje, oczekiwania, osądy i zniekształcenia
Doświadczaj w pełni całej gamy emocji, tak przyjemnych jak i tych niemiłych
Nie akceptuj żadnych zewnętrznych żądań, które są sprzeczne z Twoją wiedzą o sobie samym
Bądź gotów do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje
Bądź otwarty na zmianę i rozwój